صفحه اصلی
+

با سلام به والدین میزبان،

آیا تمایل دارید برای کودکان بی‌سرپرست پناهنده کاری انجام دهید؟

همین‌حالا نام‌نویسی کنید

به عنوان والدین میزبان می‌توانید تغییر کلانی در زنده‌گی این نوجوانان ایجاد کنید!

شما واقعاً می‌توانید تغییر کلانی در زنده‌گی این نوجوانان و اطرافیان آنها ایجاد کنید. پناهنده‌گان خوردسال نیاز به امنیت، محبت و توجه یک خانواده یا فامیل را دارند. به همین دلیل ما برای کودکان بی‌سرپرست پناهنده می‌خواهیم یک خانواده پیدا ‌کنیم تا از آنها نگهداری نماید. ما در جستجوی خانواده یا افراد کلان‌سالی هستیم که حاضر می‌باشند کودکان را برای مدّت کوتاه یا طولانی‌تری در خانه‌ی خود نگهداری و به آنها رسیده‌گی کنند.

شما می‌توانید به عنوان ولی میزبان مراقبت از کودکان بی‌سرپرست پناهنده را به یکی از دو روش زیر به عهده بگیرید:

آیا می‌خواهید کاری برای این کودکان و نوجوانان انجام دهید؟ و آیا دارای شرایط زیر می‌باشید؟ در این صورت مشتاق تماس با شما هستیم!

در مورد پیشینه‌ی شما:

  • آیا شما و یا والدین‌تان در اصل مهاجر هستند؟
  • آیا اعضای خانواده‌تان پیشینه‌ی فرهنگی متفاوتی دارند؟
  • آیا شما تجربه‌ی زنده‌گی طولانی‌مدت در یک محیط فرهنگی متفاوت را دارید؟

در مورد وضعیت‌تان:

  • شما تمایل دارید به کودکان 12 تا 15 ساله جای بدهید و از آنها نگهداری کنید
  • سنّ شما بیشتر از 21 سال است
  • شما حداقل 2 سال است که در هالند زنده‌گی می‌کنید
  • شما دارای یک اتاق اضافی در منزل‌تان هستید

فورم نام‌نویسی را خانه‌پُری کنید

با تشکر فراوان از اینکه علاقمند هستید تا به عنوان ولی میزبان نزد سازمان Nidos از نوجوانان نگهداری کنید. برای اینکه یک شخص یا خانواده بتواند ولی و یا خانواده‌ی میزبان شود، باید برخی شرایط مورد نیاز را دارا باشد، که ما این شرایط را بررسی می‌کنیم. فورم نام‌نویسی زیر را خانه‌پری کنید و یا به نشانی opvangouders@nidos.nl ایمیل ارسال نمایید.

جزئیات شما

شوهر
همسر
کودکان